عشق شاید تنها جایزه ی این روزگار نامهربان است که برای بردنش نیازی به پارتی نیست !!

برایش مهم نیست که تو "شاهی یا گدا" !

مردی یا زن !

هر چه که هستی ، باش !

 فقط تنها شرطش این است که ارزش آن را بشناسی و حرمتش را نگهداری.

 

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
رها

نگه داشتنش اما خیلی سخت است. باید بهایش را بپردازی...