هیچ وقت از یک عاشق نپرس جز وصال با معشوق چه چیزی از این دنیا می خواهی، چرا که در جواب خواهد گفت: مگر دنیا جز آن کسی که دوستش دارم چیز دیگری هم دارد؟!

/ 0 نظر / 3 بازدید