دل نوشته

 

ماه من!
حتی اگر از پشت ابر بیرون نیایی،
سکوت هم کنی،
می شناسمت!
چشمانت را می بینم که دزدکی به رویم نقره می پاشند،دستانت را به یاد می آورم که در رویاهایم
ساز قلبم را می نواختند.
گرچه دوری اما...

 

 

نوشته شده در دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ توسط فاطمه نظرات () |

 

مینویسم نامه و روزی از اینجا میروم

 باخیال او ولی تنهای تنها میروم

درجوابم شاید او حتی نگوید کیستی

 شاید او حتی بگوید لایق من نیستی
 مینویسم من که عمری با خیالت زیستم

 گاهی ازمن یاد کن اکنون که دیگر نیستم

نوشته شده در دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ توسط فاطمه نظرات () |

 

عبور میکنم ؛
هر روز ؛
از نیمکت های خالی پارک؛
طوری که انگار کسی؛
در نیمکت های آخر؛
انتظارم را می کشد؛
به آن جا میرسم؛
باید وانمود کنم که ؛
باز هم دیر رسیده ام....   .

نوشته شده در پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱ساعت ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ توسط فاطمه نظرات () |

 

همیــــشه جایی در حوالی دلتــنگی من جــاری می شــوی
جــاری می شــوی در ابـــریِ چشــمانـــم
و می بـــاری آنقــدر تا زلال شـــوم
تا آســمانی شــود هــوایِ دلــم
آنقــدر که با همـــه روحـــم حــس کنـــم
داشتــــن تو
می ارزد
به تمـــام نداشــته هـــای دنیــــا

نوشته شده در پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱ساعت ۱٠:٥٩ ‎ب.ظ توسط فاطمه نظرات () |

 

 یکنفر در همین نزدیکی ها
چیزی به وسعت یک زندگی برایت جا گذاشته است
خیالت راحت باشد
آرام چشمهایت را ببند
یک نفر برای همه نگرانی هایت بیدار است
یکنفر که از همه زیبایی های دنیا
تنها تو را باور دارد

 

نوشته شده در چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱ساعت ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ توسط فاطمه نظرات () |

 

این که چقدر از آن روز ها گذشته،
یا اینکه چقدر هر دویمان عوض شده ایم،
یا اینکه هر کداممان کجای دنیا افتاده ایم
اصلا مهم نیست
باز باران که ببارد
هروقت که میخواهد باشد
دلم هوایت
را میکند

نوشته شده در چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ توسط فاطمه نظرات () |

 

چه دلیلی داره زنده بودن .
وقتی کسی رو نداری برای پرستیدن .
وقتی دلی نداری برای سپردن .
حتی تنی برای زخم خوردن .
چه فایده داره نفس بی هم نفس کشیدن .
اشک چه ارزشی داره وقتی شونه هایی رو که سال ها چشم به راهش بودی و نداشتن .
چه فایده داره چشم هات وقتی نتونی زیبایی ها رو ببینی
زمانی که دلیل زیبا دیدن و نداشتن .
آه بلندی می کشم و با فریاد میگم
خدا یاااااااااااااااااااااااااااااا
چرا؟؟؟؟

نوشته شده در چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ساعت ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ توسط فاطمه نظرات () |

 

هوای دو نفره بارانی ...

می طلبد که تنها نباشی....

دستی را بفشاری...

سینه ای را گرم کنی...در آغوشی گم شوی...

محو شوی در عشقی پایدار....

خدایا...

دلم نمی آید بگویم لعنت بر باران....

من تنهایم...

گناه عشاق دلداده چیست؟؟

نوشته شده در دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۱ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ توسط فاطمه نظرات () |

Design By : Night Melody